ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบ" เป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     ผู้มีความประสงค์ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบ กรอกรายละเอียดกเรื่องร้องเรียน ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

     1.) คลิกเมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้ว ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม "ส่ง"

     2.) เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่วยงาน พร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา 

     3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต