องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้ย ยินดีต้อนรับ
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้ย ยินดีต้อนรับ

นายก อบต.

    

 นางศิริวรรณ  หวังชื่น

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

 

ปลัด อบต.

        

 นางศิริวรรณ หวังชื่น

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

โทร 0862558732

Facebook Fan Page