• นายบุญยัง พรมโพทิน

  นายบุญยัง พรมโพทิน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น 0619395964
  • นายหน่าน สุดใจ

   นายหน่าน สุดใจ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เบอร์โทร 0616936637
  • นายอำพอย วิลามาศ

   นายอำพอย วิลามาศ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น บอร์โทรศัพท์ 0862596152
  • นายถาวร โจมบุญ

   นายถาวร โจมบุญ

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เบอร์โทร 0634913179
  • นางศิริวรรณ หวงชื่น

   นางศิริวรรณ หวงชื่น

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น 0862558732
   • นายอาภากร การะปักษ์

    นายอาภากร การะปักษ์

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น 0804008289

        

 นางศิริวรรณ หวังชื่น

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

โทร 0862558732

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต