ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

ที่อยู่ หมู่ 9  ต.ข้าวปุ้น  อ.กุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี  โทร 045-318186 โทรสาร. 045-318186

e-mail [email protected]

sataban : [email protected]

 

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต