วิสัยทัศน์ (Vision)

 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุม  ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม  หนุนนำธรรมาภิบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต