องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต