ประกาศองค์การบนริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อบ.ถ.49-001  สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 ไป บ้านโคกสว่าง (เขตตำบลโนนสวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page