คณะผู้บริหาร


นายสมควร  มั่งคั่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

 

นายบุญยัง   พรมโพทิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

นายมีชัย   รักพรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

นายระนอง   เรืองแสน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายสวัสดิ์  ยาตรา

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเวช   เมฆโต

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสิรินญา   จันละดา

ตำแหน่ง  เลขานุการสภา

นางหนูการ  โสวันนา

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 3

นายไพบูลย์  โพธิ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 3

นายสมบัติ เรียนเจริญ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 4

นายชาตรี   ศรีบุญ

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 6

นายอุทัย   ประพรม

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 6

นายอำพอย  วิลามาศ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 7

นายประเสริฐ   หลุมทอง

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 7

นายต่าย   โสมมา

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ 11

นางอำนาจ   พลลา

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 11

นายภลักษณ์   เจริญเชาว์

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่  12

นายสุพรรณ   อินเพ็ญ

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 12

นางหนูจันทร์  บุญเติม

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 13

นายสอน   โมฬา

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 13

 

นายสีไว  เรียนเจริญ

ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ 15

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page