ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโข้าวปุ้น หมู่  9
    ตำบลข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0459210-963
๓. ทางโทรสาร หมายเลข 045-318-186khaopun.go.th

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page