คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page